CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

30. 8. 2011

Interview s Christine Seifert, autorkou knihy The Predicteds

V nie tak dávnej dobe prilákal moju pozornosť dystopický román The Predicteds, debut autorky Christine Seifert. Christy bola taká milá, že súhlasila s interview, historicky prvým na tomto blogu. V tomto príspevku je môj preklad našej komunikácie, ktorý sa hádam niekomu zíde. Originálny príspevok v angličtine by mal naskočiť hneď po tomto.
Christy aj ja by sme boli radi, keby ste po prečítaní zanechali komentár, napríklad aj o tom, či máte svoje obľúbené miesto na čítanie a kde to je? J

The Predicteds - Christine Seifert (GR)

Daphne je v meste nová a má problémy zapadnúť. Aspoňže má Jesse... tak trochu. On chce byť viac ako "len priatelia", ale je tu niečo týkajúce sa jeho minulosti, čo jej nehovorí. Niečo nebezpečné. Keď je študentka brutálne napadnutá, polícia sa pre vyriešenie prípadu obráti na PROFILE, nový program, ktorý vie predpovedať pravdepodobnosť užívania drog, tehotenstva a násilného správania. Ako hon na čarodejnice pokračuje, Daphne je nútená vyriešiť jej city k Jesse - a čo bude robiť keď sa z jej prvej lásky vykľuje vrah.

A konečne sa dostávame k samotnému interview. J

Vitaj na blogu Leafy Books, som veľmi rada, že mám možnosť robiť s tebou interview. Prosím povedz nám niečo málo o sebe, Christy.


Ďakujem. Je mi potešením byť tu. Som vášnivý čitateľ, ktorý je nadšením bez seba z pripravovaného vydania The Predicteds. V mojom "druhom živote" som vysokoškolská profesorka, ktorá učí písanie a rétoriku. Písanie je pre mňa druh úniku z reálneho života.

Aká bola tvoja inšpirácia k napísaniu The Predicteds?

Pár rokov dozadu sme mali v nákupnom stredisku tragickú streľbu (v Salt Lake City, Utah), a to ma viedlo k rovnakým otázkam aké sa pýtame vždy, keď teenager spraví niečo také strašné: Prečo? A mohli sme to zastaviť? Ak by sme mohli zastaviť tieto hrozné zločiny izolovaním tých, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou vykonajú niečo také, čo by sa stalo? Odtiaľto vyrástol príbeh.

Ako dlhý čas ti zabralo písanie The Predicteds?

Som veľmi rýchly spisovateľ hrubých verzií. Keď je leto a ja neučím, viem napísať draft v priebehu pár mesiacov. Ale som pomalý editor. Zabralo asi rok kým som dala The Predicteds do finálnej podoby. Možno viac.

Máš niečo spoločné s hlavnou postavou knihy, Daphne?

Daphne je coolovejšia ako som ja. A radšej vytŕča z davu ako ja. Ja rada splyniem s pozadím. Zrejme je tiež viac zábavnejšia a kritickejšia ako som ja. Ale pamätám si aké to je cítiť sa ako outsider a mať pocit že nikam nepatrím. Rovnako zdieľam jej túžbu veriť, že ľudia sa môžu zmeniť.

Ako hodnotíš obálku The Predicteds? Myslíš si, že krásna obálka je dôležitá pre knihu a jej autora?

Milujem cover svojej knihy! Myslím si, že grafický team zo Sourcebooks vykonal fantastickú prácu. A prišli s tou obálkou bez môjho podnetu, bola som prešťastná že dokonali zachytili podstatu knihy. Myslím si, že obálky sú veľmi dôležité. Viem, že je oveľa pravdepodobnejšie, že si skôr prečítam knihu s úžasnou obálkou, dokonca aj keď čítam knihu na Kindli alebo mojom iPade. Nie som umelecky nadaná, takže som obzvlášť očarená skvelou grafikou a prekrásnym umením. Reprezentuje to niečo, čo by som nemohla robiť ani za milión rokov.

Máš obľúbené miesto pre písanie alebo nejaký špeciálny rituál?

Mám domácu kanceláriu, ktorá je úplne predurčená pre písanie (a moju ostatnú prácu). Ale nezačínam tam. Keď robím hrubú verziu, najprv píšem ručne do notesu. Ak je vonku príjemne, rada píšem na terase. Ak je chladno, schúlim sa so šálkou kávy na gauč a pritom píšem koncept kapitoly. Zvyčajne píšem prvý len dialóg. Akonáhle je to na papieri, vrátim sa späť a obrátim konverzácie do scén. To už zvyčajne robím na svojom počítači. V kancelárii trávim dlhé hodiny!

A máš svoje obľúbené miesto na čítanie?

Čítanie je moja obľúbená činnosť, ktorú dokážem vykonávať skoro všade: vo vani, posteli, čakajúc v rade na poštu, pred hodinami ktoré učím, vo vlaku, kdekoľvek. Keď si sadnem na dobré dlhé čítanie, nič neprekoná moju terasu. Rada počúvam vtáky na krmítkach a cítim vánok ako otáčam strany. Keď je vonku príliš horúco alebo zima, presťahujem sa do obývačky, kde mám veľmi pohodlné kreslo a dobré svetlo. Veľmi rada by som sa dozvedala, kde čítajú ostatní čitatelia.

Uprednostňuješ tlačené kópie kníh alebo ebooky?

Mám rada oboje. Mám rada ebooky pre ľahkosť ich prepravy. Je oveľa ľahšie cestovať s Kindle, než s hromádkou kníh. Tiež mám rada ebooky zatiaľ čo si fénujem vlasy (viem čítať bez rúk!) alebo jem (vidíte? Skutočne čítam pri všetkých príležitostiach.) Ale stále mám rada tlačené knihy. V ich fyzickej prítomnosti je niečo, čo ma robí šťastnou.

Aká je tvoja obľúbená love story?

Nič neprekoná dobrú love story, obzvlášť keď je súčasťou kniha/film/TV show, ktorý tiež dostala zaujímavý predpoklad. Milovala som vzťah medzi Buffy a Angel v prvých sériách Buffy, premožiteľka upírov. Romániky Sookie Stackhouse (obzvlášť s Billom) sú skvelé v knihe a seriáli Pravá krv. Ako mnoho čitateľov, myslím si, že Pýcha a Predsudok má niekoľko skvelých romantických scén. (To isté platí pre Bridget Jones a jej zábavný ľúbostný vzťah s Markom Darcy.) Čo sa týka YA, myslím si, že nič nie je viac romantickejšie ako Katniss a Peeta v Hrách o život. Omdlievam zakaždým, keď pomyslím na Peetu, dávajúceho Katniss spálený chlieb.

A moja posledná otázka, na čo sa môžme v súvislosti s tvojím písaním tešiť do budúcnosti?

Práve pracujem na ďalšej knihe o dievčati, ktorej rodina vlastí spoločnosť, ktorá poskytuje falošné "dobrodružstvá" pre znudených bohatých ľudí. Hrdinka románu bude zapletená do únosu, ktorý môže, ale nemusí byť zorganizovaný. Charakter príbehu je niečo ako dobrodružný/mysteriózny/romantický.

To vyzerá skutočne sľubne! Ďakujem Christy za zodpovedanie mojich otázok. Veľmi sa teším na čítanie a recenzovanie tvojej knihy (kníh).

Ďakujem. A vďaka za tvoj blog. Milujem čítanie recenzií a vypočutie si, čo si čitatelia myslia o všetkých tých skvelých knihách. Prajem všetkým tvojim čitateľom veľa pohodlných kresiel a voľného času na čítanie.

Viac toho voľného času by nebolo na škodu. ;) Som nesmierne rada, že som mala možnosť robiť interview s Christy, pretože je to skutočne úžasná osoba. Neviem sa dočkať čítania jej knihy, na ktorú vám dúfam prinesiem aj recenziu. The Predicteds vychádza 1. septembra 2011.


Stalk Christine Website Blog Facebook fan page Goodreds

Interview with Christine Seifert, the author of The Predicteds

My Slovak & Czech blog readers could read this interview in translation as well. → HERE

I am really excited to announce that I have Christine Seifert, the author of The Predicteds on my blog! This is the first time I did an interview with someone, and I am really happy that it was such an awesome person like Christy. I am looking forward to reviewing her book and I hope it will be soon. The Predicteds comes out September 1, 2011.
Christy and I will also be more than happy if you guys leave a comment after reading this post. You could for example write about your favorite places for reading. J


The Predicteds by Christine Seifert (GR)

Daphne is the new girl in town and is having trouble fitting in. At least she has Jesse... sort of. He wants to be more than "just friends," but there's something he's not telling her about his past. Something dangerous. When a female student is brutally attacked, police turn to PROFILE, a new program that can predict a student's capacity for drug use, pregnancy, and violent behavior, to solve the case. As the witch hunt ensues, Daphne is forced to question her feelings for Jesse-and what she will do if her first love turns out to be a killer.

Interview

Welcome to Leafy Books, I'm really happy that I have a chance to do an interview with you. Please tell us a little bit about yourself Christy.


Thank you so much. I’m delighted to be here. I’m an avid reader who is beyond excited about the upcoming release of The Predicteds. In my “other life,” I’m a college professor who teaches writing and rhetoric. Writing is sort of an escape from real life for me.

What was your inspiration to write The Predicteds?

A few years ago, we had a tragic shooting at a mall here (in Salt Lake City, Utah), and it led to the same questions we always ask when a teenager does something so awful: Why? And could we have stopped it? If we could stop these terrible crimes by isolating those who seem most likely to do such a thing, what would happen? The story just grew from there.

How long did it take you to write The Predicteds?

I’m a very fast first-draft writer. If it’s summer and I’m not teaching, I can write a draft in a couple of months. But I’m a slow reviser. The Predicteds took well over a year to revise. Maybe more.

Do you have anything in common with your main character, Daphne?

Daphne’s cooler than I am. And she likes to stick out in a crowd more than I do. I like to blend into the wallpaper. She’s probably wittier than I am, and she’s more judgmental than I am. But I do remember what it was like to feel like an outsider and to feel like you don’t belong anywhere. I also share her desire to believe that people can change.

How do you asses the cover of The Predicteds? Do you think that beautiful cover is important for a book and its author?

I love the cover of The Predicteds! I think the graphic design team at Sourcebooks did a fantastic job. And they came up with that cover with no input from me; I was overjoyed to see that they absolutely captured the essence of the book. I think covers are really important. I know that I’m much more likely to read a book that has a great cover, even if I’m reading the book on Kindle or my iPad. I’m not artistic, so I’m especially impressed by cool graphics and really beautiful art. It represents something I could never do in a million years.

Do you have your favorite place for writing or any special writing ritual?

I have a home office that’s totally dedicated to writing (and my other work). But I don’t start there. When I’m drafting, I first write by hand in a notebook. If it’s pleasant outside, I like to write on my patio. If it’s cold, I curl up on my sofa and have a cup of coffee while I draft a chapter. I usually write just dialogue first. Once that’s down on paper, I go back and turn conversations into scenes. I usually do that on my computer. I spend very long hours in my office!

And do you have your favorite place for reading?

Reading is my favorite thing to do, and I’ll do it pretty much anywhere: bathtub, bed, waiting in line at the post office, before classes that I’m teaching, on the train, wherever. But if I’m sitting down to have a good long read, nothing beats my patio. I like to listen to the birds at the birdfeeder and feel the breeze as I turn pages. When it’s too hot or cold outside, I move to my living room where I have a really comfortable chair and good light. I’d love to know where other readers read.

Do you prefer printed copies of books or ebooks?

I like both. I like ebooks for the ease of transport. It’s much easier to travel with a Kindle than with a stack of books. I also like ebooks for reading while I’m blow-drying my hair (I can read hands-free!) or eating (see? I really do read at all opportunities). But I still like printed books. There’s something about the physical presence of books that makes me happy.

What is your favorite love story, or stories?

Nothing beats a good love story, especially when it’s part of a book/film/TV show that’s also got an interesting premise. I loved the romance between Buffy and Angel on the first couple of season of Buffy the Vampire Slayer. The Sookie Stackhouse romances (especially with Bill) are great on the page and on the small screen on True Blood. Like most readers, I think Pride and Prejudice has some great romantic scenes. (Same goes for Bridget Jones and her hilarious love affair with Mark Darcy.) As for YA romances, I think nothing is more romantic than Katniss and Peeta in The Hunger Games. I swoon every time I think of Peeta giving Katniss that burned bread.

And my last question, what can we see from you in the future?

I’m working on another book right now about a girl whose family owns a company that provides fake “adventures” for bored rich people. The heroine of the novel becomes involved in a kidnapping that may or may not be staged. It’s sort of an adventure/mystery/romance.

It sounds really awesome! Thank you Christy for answering my questions. I am really looking forward to reading and reviewing your book.

Thank you. And thanks for your blog. I love reading reviews and hearing what readers think about all the great books out there. I wish all of your readers lots of comfortable chairs and free time for reading!

Stalk Christine | Website | Blog | Facebook fan page | Goodreds

29. 8. 2011

About the film adaptation of the Stephanie Meyer novel, The Host


Po veľmi dlhom čakaní sme sa konečne dočkali oficiálneho vyjadrenia o filmovom spracovaní Hostiteľa, dystopického románu z pera Stephanie Meyerovej, autorky Twilight série. Článok s oficiálnou tlačovou správou si môžete prečítať v anglickom jazyku po kliknutí → sem ← a v pokračovaní tohto blogového príspevku vám ponúkam môj amatérsky preklad dlho očakávaných informácií o natáčaní The Host.

Bola by som veľmi rada, keby ste po prečítaní zanechali komentár napríklad o tom, či ste Hostiteľa (GR) čítali a ako sa vám to páčilo, či sa tešíte na toto filmové spracovanie alebo ako ste spokojní s výberom Saoirse pre úlohu Melanie. Ja aj keď nie som veľkou fanúšičkou Twilightu, Hostiteľ sa mi neskutočne páčil a veľmi ho odporúčam. Tučnými piatimi hviezdičkami. Bola to prvá dystopická kniha, ktorú som kedy čítala, aj keď ešte v tom čase som nemala ani potuchy, že sa to radí do takéhoto žánru. Neviem sa dočkať filmového spracovanie. Saoirse Ronan nie je na prvý pohľad stvárnením silnej Melanie, pretože pre mňa skôr znázorňuje postavu krehkej Pútničky. Napriek tomu, Saoirse je skvelá herečka a s touto rolou sa určite popasuje najlepšie ako vie.

Chcela by som ešte podotknúť, že niektoré termíny som prekladala veľmi voľne, ale dúfam, že článok pomôže možno tým, ktorým angličtina nejde až tak dobre.

Oficiálna tlačová správa:
Los Angeles, CA, 27. jún 2011 - Open Road Films získalo distribučné práva na "Hostiteľa", filmovú adaptáciu bestselleru od Stephanie Meyerovej, autorky Twilight série. Ako bolo v minulosti oznámené, "Hostiteľa" bude režírovať Andrew Nicol ("Gattaca"), ktorý tiež napísal scenár, a hlavnú úlohu si zahrá Saoirse Ronan ("Hanna", "The Lovely Bones", "Atonement"). Open Road Films stanovil 29. marec 2013 (Veľkonočný víkend) ako deň zverejnenia tohto filmu.

Producenti "Hostiteľa" sú Nick Weschler, Chockstone Pictures’ Paula Mae Schwartz a Steve Schwartz, a Stephenie Meyer. Marc Butan, Jim Siebel, a Bill Johnson z Inferno Entertainment, ktorý ma na starosti medzinárodné práva, sú výkonní producenti. Claudia Bluemhuber z Silver Reel, ktorá zabezpečuje financovanie, je tiež výkonná producentka. Roger Schwartz a Lizzy Bradford sú co-producenti.

Natáčanie by sa malo začať vo februári 2012 v Louisiane a Novom Mexiku, v očakávaní na premiéru v marci 2013.

"Hostiteľ" je strhujúci príbeh o prežití lásky a ľudského ducha v čase vojny. Náš svet bol napadnutý neviditeľným nepriateľom. Ľudia sa stali hostiteľmi pre týchto votrelcov, ich mysle boli ovládnuté zatiaľ čo ich telá zostali neporušené. Väčšina ľudstva podľahla.

Keď Melanie, jedna z mála zvyšných "divých" ľudí je zajatá, je si istá, že to je jej koniec. Pútnička, duša, ktorej bolo dané Melanino telo, bola upozornená o náročnosti žitia v ľudskom tele: pohlcujúce emócie, nadbytok pocitov, príliš živé spomienky. Ale bola tu jedna ťažkosť, ktorú Pútnička neočakávala: bývalý nájomník jej tela sa odmieta vzdať vlastníctva svojej mysle.

Keď vonkajší svet prinúti Pútničku a Melanie stať sa nedobrovoľnými spojencami, obe sa vydajú na nebezpečné a neisté hľadanie muža, ktoré obe milujú.

"Hostiteľ", publikovaný v roku 2008, bol Stephanie Meyerovej vysoko očakávaným pokračovaním po nesmierne populárnej a vychvaľovanej Twilight sérii. Kniha bola na prvom mieste New York Times Bestseller List po 26 týždňov. Séria "Twilight" filmov, založených na Stephanie Meyerovej milovanými a bestsellerovými románmi, zarobila k dnešnému dňu vyše 1,4 miliardy dolárov po celom svete na poli predaja vstupeniek.

Vzhľadom na Open Road Films Stephanie Meyer vyhlásila: "Som nadšená, že môžem pridať ďalšieho fantastického partnera do už úžasnej skupiny. Každý zapojený má toľko vášne pre projekt. Je to skutočne vysnívaný tím."

"Je to pre nás privilégium spolupracovať so Stephanie Meyerovou a zvyškom filmu tvoriaceho tímu pri pripravovaní "Hostiteľa," dodal Tom Ortenberg, riaditeľ Open Road Films. "Nick Weschler je ohromný producent a dlhoročný priateľ a sme poctení pracovať s Nickom a Stephanie - a s úžasnými mysľami Steva a Paula Mae Schwartza - na prinesení tohto impozantného príbehu na filmové plátna."

Producenti Nick Wechsler, Steve Schwartz a Paula Mae Schwartz komentovali, "Sme nadšení z vášne, ktorú Tom Ortenberg a Open Road Films ukázali pre "Hostiteľa", a myslíme si, že to je skvelá príležitosť spolupracovať s AMC a Regal na začiatku ich spoločnej akcie."

26. 8. 2011

Review: Inside Out - Maria V. Snyder

Inside Out
by Maria V. Snyder

Published January 1st 2011 by Mira Books (first published April 1st 2010)
ISBN: 0778304116
Source: borrowed
Where to buy: Book Depository

Keep Your Head Down.
Don't Get Noticed.
Or Else.


I'm Trella. I'm a scrub. A nobody. One of thousands who work the lower levels, keeping Inside clean for the Uppers. I've got one friend, do my job and try to avoid the Pop Cops. So what if I occasionally use the pipes to sneak around the Upper levels? The only neck at risk is my own…until I accidentally start a rebellion and become the go-to girl to lead a revolution...

My review:

First of all, I am really sorry for any mistakes in my review. English is not my native language and I suppose that there are mistakes in tenses or elsewhere.

Trella or Queen of the Pipes like nicknamed her her fellow scrubs is just one of many other scrubs. Nobody. Just another scrub. She is cleaning the pipes in Inside and trying to not to get noticed. She doesn’t trust anyone. She is cheeky and has just one friend, Cog. She likes to sleep in the pipes and being alone - that’s a reason of her nickname. She hates other scrubs and calls them sheep, mostly because they obey Population Control Police and believe in bullshit they are spreading. Soon, she is going to discover that she is not different from them.

It was fascinating to watch change in Trellas personality. She thinks that she is something more than just another scrub, she likes being alone, she is selfish and sassy. Nobody likes her and she likes nobody as well. By force of circumstances, Trell became another person. She is no longer Queen of the Pipes. She found out that she needs people around her, she made friends and became caring. Despite all of it, she stays strong heroine who you will love.

There is action from first page of the book. It all starts when Cog convinced Trella to listen to another prophet. She is distrustful of everything and everybody, but Cog is true believer. He believes that a Gateway - a way to get Outside - exists and he listens to every prophet to find more information about it. Nobody could know that this new prophet, Broken Man, will be telling the truth. Trella unwittingly became a part of something bigger and she is pulling with her many people. Trellas conversation with Broken Man starts hustle and bustle of action, tension, beliefs, unexpected disclosures and friendly and romantic relationships.

The romantic aspect of this story was a weaker one. I was still thinking when will appear a man for Trella. I wasn’t surprised when I discovered that it’s Riley, but I was quite disappointed. During the whole story I was expecting to appearance of someone more significant. The good point is that their relationship wasn’t on the front burner of the story.

I really enjoyed Inside Out by Maria V. Snyder and can’t wait to read the next door in this series. Awesome protagonists and constant tension are strong points of this book. There wasn’t moment I was bored during the reading. Still, I don’t feel to give the story 5 stars. I highly recommend Inside Out with bold 4 stars. Hope you will enjoy it like I did. J


14. 8. 2011

Meme: Inspiration #3

Inspiration je meme z dielne Nikki Finn, ktorého cieľom je každú nedeľu vybrať 3 obrázky, ktoré vás inšpirujú.

Dnes mám neuveriteľne dobrú náladu. A hroznú chuť hneď teraz vycestovať na dovolenku pri piesočnatej pláži a oceáne.


Ale tento rok som sa rozhodla objavovať krásy Francúzska.


Našťastie tu stále máme knihy, vďaka ktorým môžeme navštíviť rôznorodé miesta a to kedykoľvek.

11. 8. 2011

Info about giveaways

Tahereh Mafi, author of the upcoming dystopian novel Shatter Me, is giving away three prize packs to three lucky winners. You can win ARC of Crossed and ARC of Shatter Me, ARC of Lola and the Boy Next Door and ARC of Shatter Me or just ARC of Shatter Me. All you have to go is leave a comment on this post.


Blog Bumps In The Road reached 100 followers and is giving two books to two winners. You must fill the form which you find here.


Lalaine´s Fiction Book´s Corner is currently hosting one book related giveaway too. There will be two winners and this giveaway ends September 18. For more information click here.

ficbookreviews

Mimi from Mimi Valentine reached 100 followers of her blog so she decided to give one book to one lucky winner. Congrats on all her followers. 100 Followers Giveaway Blog Post.Mimi Valentine

Jude from In Between Writing And Reading is celebrating her 18th birthday so to celebrate it with readers of her blog, she is giving 4 book of her wish list to one lucky person from the US and Mexico and one book to another lucky person internationally. Giveaway ends August 30.
LC´s Adventures in Wonderland has reached another blogging milestone by reaching 500 followers. In celebration of it, Lea is giving away two books to a first place winner and one book to a second and third place winner.


LC's 500

And the last giveaway (finally! It took a lot of energy from me to write this post, by the way. :D) is the one by Carolina Valdez Miller. You can win an ARC of The Unbecoming of Mara Dyer by Michelle Hodkin and Possess by Gretchen McNeil. This giveawy is international and ends August 17. For enter, click here.

Edit: So that wasn´t the last giveaway. I found another one. :D Blog Book Angel reached 100 followers so you can find there a giveaway! There will be two winners and the giveaway is open internationally. Giveaway post.

10. 8. 2011

Meme: Waiting on Wednesday #3


Usporiadateľkou tohto meme je Jill z blogu Breaking the Spine.

Názov: The Unbecoming of Mara Dyer
Autor/ka: Michelle Hodkin
Anotácia:

Mara Dyer neverí, že jej život môže byť ešte zvláštnejší ako keď sa prebudí v nemocnici, so žiadnou spomienkou ako sa tam dostala.


Môže.

Verí, že za nehodou, na ktorú si nespomína a ktorá zabila jej priateľov a ju nechala zvláštne nezranená, musí byť viac.


A skutočne je.

Neverí, že po všetkom čím si prešla sa môže zamilovať.


Mýli sa.

Túto knihu mám v hľadáčiku už dlhšie (a myslím že rovnako ako mnohí z vás :) ). Môže za to nielen úchvatná obálka, zaujímavá anotácia, milá a s čitateľmi komunikujúca autorka, ale aj tie nadšené recenzie tých šťastlivcov, ktorí sa dostali k ARC tejto knihy. A vďaka Alaiel z blogu Librarian Mouse, u ktorej som vyhrala UK&EU Summer Hop, som si mohla vybrať akúkoľvek YA knihu z TBD do 10euro a v tomto prípade bolo u mňa rozhodovanie úplne jasné a ja mám predobjednanú vlastnú hardback kópiu The Unbecoming of Mara Dyer! :) Som šťastná jak blcha. :D A preto tohto týždňový výber knihy do meme "Waiting on Wednesday" padol na tento titul.

1000 Followers Giveaway on Gripped into BooksBlog Gripped into Books reached 1000 Followers and is organizing amazing giveaway. There is going to be five prize packs with awesome books and 8 winners! You must be a follower to enter and you can earn many extra points by advertising the giveaway. The giveaway ends September 9 and it is open internationally. Check out this post for more information.

9. 8. 2011

Recenzia: The DUFF (Designated Ugly Fat Friend) - Kody Keplinger

Názov: The DUFF (Designated Ugly Fat Friend)
Autor/ka: Kody Keplinger
Vydané: 7. septembra 2010 vo vydavateľstve Little Brown/Poppy

Anotácia:

Sedemnásťročná Bianca Piper je cynická a lojálna, a nemyslí si, že je zďaleka tou najkrajšou zo svojich priateliek. Tiež je príliš inteligentná na to, aby podľahla šarmu sukničkára, slizkého školského krásavca Wesleyho Rusha. V skutočnosti, Bianca ho nenávidí. A keď jej dá prezývku "the DUFF", hodí mu Colu do tváre. 

Ale doma to nie je teraz práve úžasné, a Bianca zúfalo túži nájsť rozptýlenie. A skončí bozkávaním Wesleyho. A čo je horšie, páči sa jej to. Túžiac po úniku, Bianca skončí vo vzťahu "nepriatelia s výhodami."

Až kým sa všetko nepokriví. Vyjde najavo, že Wesley nie je až taký zlý poslucháč a jeho život je pekne rozhádzaný tiež. Náhle si Bianca s absolútnou hrôzou uvedomí, že sa zamilováva do chlapca, ktorého si myslela, že nenávidí viac než kohokoľvek.

Recenzia:

Túto knihu som prečítala na jedno "posedenie." Aj keď boli asi štyri hodiny ráno, ja som sa od nej nemohla odtrhnúť, pokiaľ som nedočítala poslednú stranu. Pri tejto knihe sa môžete zaradiť do tábora, ktorý túto knihu nenávidí alebo si ju zamilovať, ako v mojom prípade. Môže vás pobúriť svojou drsnou otvorenosťou alebo vás vtiahne tak, že musíte prežívať pocity s hlavnou hrdinkou. Ja mám mnoho obľúbených kníh, ale len niektoré ma dokážu prinútiť smiať sa či plakať. Táto kniha je presne tým prípadom. Aj v neskorých večerných/skorých ranných mi zvieralo srdce spolu s Biancou.

Kody Keplinger si neberie servítky pred ústa. Kniha otvorene pojednáva o chalanoch-sukničkároch, ktorý by radi pretiahli každú sukňu, o dysfunkčnej rodine, o rozvode a jeho vplyve na deti, o problémoch alkoholizmu, o útekoch pred problémami, o tom, aké to je byť tou škaredšou v skupine kamarátok a nájdeme tu aj mnoho nadávok, sexistických narážok i samotného sexu. The DUFF obsahuje mnoho zaujímavých myšlienok, ktoré nás zasiahnu svojou pravdivosťou a aj tým, že takéto veci sú súčasťou života.

Ďalším absolútne pozitívnym faktorom v tejto knihe je jej realistickosť. Ak si odmyslím to, že pre mňa určite nebolo možné v sedemnástich chodiť po kluboch alebo prespávať u iných (tobôž nie u chalanov :D), s prostredím tejto knihy si viem predstaviť a s hrdinkou sa stotožniť. To je ďalší bod pre The DUFF - ja som Bianca. V mnohých ženských charakteroch z kníh nájdem vlastnosti totožné s mojimi, ale Bianca je absolútne iný prípad. Všetky jej myšlienky mi boli známe a mnoho z nich prešlo mojou hlavou dávno pred čítaním tejto knihy. Niektorým ľuďom asi nebude jej charakter po chuti, tak ako to je aj v skutočnosti. Sme pesimistické, ťažko sa s nami vychádza, nenávidíme dosť veľa vecí a máme pár feministických myšlienok. :D Bianca si ma preto kompletne získala. Ale priznajme si to, v každom z nás je kúsok "Duffy". ;)

Ale vráťme sa späť k tej realistickosti. Sukničnár, ktorý zakrýva svoje vlastné problémy a neistoty prehnaným sebavedomím a naháňaním dievčat. Kto ešte nestretol takéto chalana? Koľko dysfunkčných rodín sa skrýva za pretvárkou? The DUFF je plná vulgarity a sexu, tak ako to v skutočnosti chodí medzi dnešnými mladými ľuďmi. The DUFF otvorene hovorí o realite. A k tomu patria aj veci, ktoré sa nebudú každému páčiť. Preto by som túto knihu odporúčala až pre vyššie ročníky YA osadenstva. Keplinger pojala písanie s bravúrnosťou. Nie každý sa odváži písať o kontroverzných témach, a nie každému sa to podarí tak vynikajúco.

Ak máte radi sladké príbehy (často s anjelom/ upírom/ vlkolakom/ neviem-akým-iným-nadprirodzeným-tvorom na jednej strane), tu sa ho nedočkáte. Vzťah Biancy a Weasleyho sa nezačal sladko. Obaja sa navzájom nenávidia a urážajú, navyše Bianca neverí na lásku na prvý pohľad. Pre oboch to bolo rozptýlenie a fyzická príťažlivosť. Postupne - pod podmienkami, ktoré im Keplinger pripraví však obaja dospievajú. A obaja sa musia postaviť čelom svojim problémom a citom. Až na záver ich vzťah prerastie do niečoho viac. A tak to mnohokrát býva v skutočnosti. V reálnom živote sa vám na prahu domu nezjaví osudová láska, ktorá prišla vašej niekoľkokrát-reinkarnovanej duši vyznať lásku. Láska nevzplanie, láska sa vyvíja pomaly.

"Wesley Rush doesn’t chase girls. They chase him." --- "Wesley Rush doesn’t chase girls, but I’m chasing you."


Kody Keplinger

"Vždy som sa cítila ako "to škaredé dievča" na strednej škole, takže keď som sa zoznámila so svetom počas môjho seniorského ročníka, vedela som, že som "the Duff". Nápad napísať knihu s DUFF ako názvom začal ako žart, ale keď som si uvedomila, že moji priatelia sa cítia ako Duffs tiež, musela som napísať tento príbeh."
            -Kody Keplinger o zdroji jej inšpirácie pre jej debut, The DUFF


Kody sa narodila a vyrástla v Kentucky, kde navštevovala strednú školu a začala písať prvé kúsky románu. Kody napísala The DUFF počas jej seniorského ročníka na McLean Country High School.

Teraz má dvadsať a žije v New York City , kde pokračuje v písaní YA románov. SHUT OUT, jej druhá kniha, vyjde v Septembri 2011 a ďalšia, A MIDSUMMER'S NIGHTMARE, v roku 2012.

Miluje knihy, Converse tenisky, New York City a populárne TV teenagerské drámy. Keď Kody práve nepíše, trávi čas so svojimi priateľmi a objavuje New York City.

Navštívte jej stránku, blog, sledujte Kody na Twitteri alebo na Goodreads.

7. 8. 2011

My Cute Bookshelf: Birthday Giveaway!


Two lucky winners will get their choice of a book from Hush, Hush by Becca Fitzpatrick, The Goddess Test by Aimee Carter, Hex Hall by Rachel Hawkins, Fallen by Lauren Kate, Silver Phoenix by Cindy Pon, Eyes Like Stars by Lisa Mantchev, Falling Under by Gwen Hayes, The Eternal One by Kirsten Miller, Spellbound by Cara Lynn Schulz. The giveaway is open to everyone, as long as the Book Depository ships to your country. The giveaway ends on September 7. So let´s congratulate Jennie on her birthday. :)

3. 8. 2011

Esther's Ever After: Summer Giveaway Hop! (International)

This giveaway is part of Summer Giveaway Hop and I am not organizing it, I just want to spread the word about it and earn some extra points. :D

Esther's Ever After: Summer Giveaway Hop! (International): "Yay for another exciting giveaway hop! There are over 300 (!!!) different blogs particpating in this Summer Giveaway Hop running from Au..."

2. 8. 2011

Novinky, "starinky" z dystópie

Mám pre vás tri informácie. Prvá je celkom nová a jedná sa o zverejnenie názvu druhého dielu dystópie Possession (goodreads) od Elahy Johnson (moja recenzia). Surrender (goodreads), čo v slovenskom preklade znamená vzdať sa alebo vzdanie sa, má vyjsť v lete 2012 a dej má byť zasadený do rovnakého prostredia ako Possession, ale s inými charaktermi.Ďalšie dve informácie, ktoré už nie sú také nové, sa týkajú zverejnenia obálok.
Lauren DeStefano uverejnila cover druhého dielu The Chemical Garden trilogy, Fever (goodreads), ktorý vzniesol v blogosfére vlnu kritiky.

Pripravovaný debut Tahereh Mafi Shatter Me (goodreads), ktorý je tiež zasadený do dystopického prostredia a vydanie je pripravované na november 2011, sa tiež dočkal svojej obálky. Pri prehľadávaní niektorých zahraničných blogov som narazila na veľmi pozitívne reakcie ohľadom tejto knihy, takže automaticky putovala do to-read poličky.


Ja som sa dokopala k napísaniu príspevku do meme Mesačná chvastačka, ktorý by sa tu mal objaviť do pár dní (kým ho celý skompletizujem, pretože tejto mesiac mi toho pribudlo celkom dosť). A taktiež pripravujem alebo lepšie povedané rozmýšľam nad zmenou designu (ja viem, zase :D), ktorý by mal byť však dúfam že finálny.

A ešte ma napadlo, zapojili ste sa už do giveaways vrámci Summer Giveaway Hop? :) Ja skackám z jedného blogu na druhý, a stále som ešte asi len v polovici. :D Veľa šťastia. :)

1. 8. 2011

RAK: August Sign-Up and Giveaway

Book Soulmates

It´s August so if you want to participate in Random Acts of Kindness this month, you can sign up here.

Book Soulmates have decided to have a giveaway this month too! :) 
You can received some books from awesome people and you can also win $20 Giftcard to Amazon.

I´ve received my first RAK book last month and my July RAK Wrap-Up post is here and my wishlist is here.

July RAK Wrap-Up

Book Soulmates

July was my second (third? I don´t remember) time participating in this awesome event and I´ve received my first RAK book! It was exciting! :D

Big THANKS to Helena @ Helena's Bookshelf who sent me a copy of The Dead-Tossed Waves by Carrie Ryan. I´ve read first book in this series The Forest of Hands and Teeth a few weeks ago and I really like it so I am glad that I chave a chance to read the second book soon. :) Again thank you, Helena.