CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

27. 2. 2014

waiting for -> The Winner's Curse by Marie Rutkoski

V poslednej dobe som vymenila obľúbenú dystópiu, apokalyptické a zombie knihy za fantasy. Po dočítaní Finnikin of the Rock som hľadala niečo ďalšie, čo by ma zaujalo a narazila som na nasledovnú knihu so zaujímavou obálkou a anotáciou. Vychádza 4. marca 2014. GOODREADS

Winning what you want may cost you everything you love 

As a general’s daughter in a vast empire that revels in war and enslaves those it conquers, seventeen-year-old Kestrel has two choices: she can join the military or get married. But Kestrel has other intentions. 


One day, she is startled to find a kindred spirit in a young slave up for auction. Arin’s eyes seem to defy everything and everyone. Following her instinct, Kestrel buys him—with unexpected consequences. It’s not long before she has to hide her growing love for Arin. 


But he, too, has a secret, and Kestrel quickly learns that the price she paid for a fellow human is much higher than she ever could have imagined. 


Set in a richly imagined new world, The Winner’s Curse by Marie Rutkoski is a story of deadly games where everything is at stake, and the gamble is whether you will keep your head or lose your heart.

môj amatérsky preklad
Výhra toho, po čom túžiš ťa môže stáť všetko, čo miluješ

Ako generálova dcéra v rozľahlej ríši, ktorá sa oddáva vojne a zotročuje tých, čo si podrobí, sedemnásťročná Kestrel má dve možnosti: môže vstúpiť do armády alebo sa vydať. Ale Kestrel má iné plány.

V jeden deň nájde spriaznenú dušu v mladom otrokovi k aukcii. Arinove oči sa vzpierajú proti všetkému a všetkým. Nasledujúc inštinkt, Kestrel otroka kúpi - s neočakávanými dôsledkami. Zanedlho musí skrývať rastúcu lásku k Arinovi.

Avšak on má tiež tajomstvo a Kestrel sa rýchlo naučí, že cena, ktorú zaplatila za človeka je omnoho vyššia ako by si vedela predstaviť.

Zasadené v bohato vykreslenom svete, The Winner’s Curse od Marie Rutkoski je príbeh o smrteľných hrách, kde je v stávke všetko a hrať znamená vybrať si medzi stratou hlavy alebo srdca.

Zaujala Vás anotácia? Máte tipy na dychberúce fantasy? Zanechajte komentár. :-)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára