CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

24. 6. 2011

Meme: Sladká políbení #1


Sladká políbení je týždenné meme hostované Syki z blogu Knižní doupě.

Nakoľko som pred chvíľou dokončila recenziu na dystópiu Possession, môj príspevok k meme Sladká políbení sa bude rovnako týkať tejto knihy.

Úryvok v originále:

He pushed me further into the shadows. The bricks were cool and biting, even through my thick shirt. Jag stepped in front of me, the red light almost upon us. Recognizers can´t detect temperature, only irises and electronic devices. I could only hope Baldie wouldn´t pass by close enough to pick up the bar code in my tag.
"This is bad," Jag whispered. Without warning, his body pressed against mine, all the way from foot to shoulder. "Don´t move." He looked over his shoulder, the red light pulsing now. My heart sped up. I closed my eyes and inhaled sharply. Both good things.
Because he kissed me. He wrapped his arms around my body and rubbed my back. The tag was sandwiched between his stomach and mine, also good. His body heat combined with mine, and everything felt too hot.
Maybe the temperature rose when he ran his hands through my hair. Or maybe because of the salty taste of his lips on mine. He kissed me long after the danger from the recognizer had passed. I had no complaints. In fact, I kissed him back, my free hand automatically moving to touch his cheek.
When he stopped, I took a deep breath.
"Nice," he said breathlessly.

Môj amatérsky preklad:

Postrčil ma hlbšie do tieňov. Tehly boli studené a prenikavé aj napriek hrubej blúzke. Jag sa postavil predo mňa, červené svetlo takmer na nás. "Rozoznávače" nemôžu rozoznať teplotu, iba dúhovky a elektronické zariadenia. Mohla som iba dúfať, že Baldie nepríde natoľko blízko, aby zaznamenal kód na mojom "označení".
"Toto je zlé," zašepkal Jag. Bez varovanie, jeho telo sa pritlačilo na moje, celé od nohy po plece. "Nehýb sa." Pozrel sa cez plece, červené svetlo teraz pulzujúc. Moje srdce sa zrýchlilo. Zatvorila som oči a prudko vdýchla. Obidvoje dobrá vec.
Pretože ma pobozkal. Omotal svoje ruky okolo môjho tela a prechádzal rukami po mojom chrbáte. "Označenie" bolo vtesnané medzi jeho a mojím bruchom, tiež dobré. Jeho telo sa spojilo s mojím a všetko bolo príliš horúce.
Možno teplota stúpla, keď prešiel svojou rukou pomedzi moje vlasy. Alebo možno pre slanú chuť jeho pier na mojich. Bozkával ma dlho potom, čo nebezpečenstvo z "rozoznávača" pominulo. Nemala som žiadne námietky. V skutočnosti som ho bozkávala tiež, moje voľná ruka automaticky sa presúvajúc na jeho líce.
Keď prestal, zhlboka som sa nadýchla.
"Pekné," povedal bez dychu.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára